Agrarisch loonwerk

Wij staan voor u klaar

In het agrarische loonwerk zijn wij al jarenlang actief door het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Hierdoor kunnen we, met behulp van de nodige kennis en ervaring, u ontzorgen en een gewas realiseren naar uw wens.

Bekijk een selectie van foto's van onze werkzaamheden in het agrarisch loonwerk.

Bemesten: Een goede voorbereiding zorgt voor een perfecte, vruchtbare bodem voor uw gewas. Bemesting is het begin van deze voorbereiding. Dit doen wij door het uitrijden van drijfmest met 1 van onze uitrijtanken, indien nodig in combinatie met 1 of meerdere van onze transporttanken en het gebruik van een mestcontainer. Daarnaast strooien we vaste mest met een breedstrooier en gebruiken we een mobiele kraan om deze mest te laden. Om een egale en verhoogde opbrengst te bereiken maken wij tijdens het bemesten gebruik van RTK-GPS op onze machines.

Grondbewerking: De bereiding van de bodem en een goed zaaibed is een van de belangrijkste voorbereidingen voor een geslaagde oogst. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Wij bieden verschillende grondbewerkingen aan, namelijk woelen (met een 3-poot of 1-poot), ploegen, spitten, cultiveren, frezen en rotorkopeggen.

Zaaien: Mais en gras zijn de meest belangrijke gewassen in onze regio, daarnaast zaaien wij ook diverse granen en zijn wij actief in het doorzaaien van bestaand grasland. Het zaaien van een groenbemester kunnen wij in de volle breedte uitvoeren of tussen de rijen. Met behulp van RTK-GPS kunnen wij deze werkzaamheden zo precies mogelijk uitvoeren.

Verzorging: Een goede verzorging van het gewas is essentieel voor een goed gewas, in de mais doen we dit door het verdelgen van onkruid door middel van het spuiten en sinds kort door middel van schoffelen en onderzaai. Om blijvend grasland te verbeteren is het wiedeggen en doorzaaien van het gras een goede optie, hiervoor beschikken wij over een schijven doorzaaimachine. Daarnaast strooien wij kalk, om zo het pH-gehalte te beïnvloeden. De levering van deze kalk kunnen wij ook voor u verzorgen.

Grasoogst: Tijdens de grasoogst kunnen wij u volledig ontzorgen, vanaf het maaien tot aan het persen/hakselen/oprapen van het gras. Ook met het schudden en harken kunnen wij uiteraard bijspringen.

Maisoogst: Door een goede samenwerking binnen ons team proberen we uw gewas zo efficiënt mogelijk te oogsten. Het belangrijkste in deze oogst is hoe de mais de kuil ingaat, door optimaal te verdelen en aan te rijden met de shovel is het verlies te beperken.

Graanoogst: Tijdens de graanoogst oogsten wij de verschillende soorten granen en daarnaast persen wij het stro. Dit kunnen grote vierkante balen, ronde balen en kleine vierkante balen zijn.

Gras maaien