(Mest) transport

Transport is een belangrijke schakel in de GWW en vooral ook in de agrarische sector. Mest moet getransporteerd worden vanuit de put naar de plek waar het verwerkt wordt, dit kan een zuivering zijn of gewoon naar het land. Bouwmaterialen (zand, grond en granulaat) en afvalstromen vanuit het grondwerk moeten getransporteerd worden voor verwerking.

Bekijk een selectie van onze (mest) transportwerkzaamheden.

Mesttransport: Het transporteren van de mest is nodig om de mest te verwerken, het aanvoeren van de mest naar het land is een belangrijke schakel om snelheid en capaciteit te verhogen. Daarnaast is het transport van mest naar de zuiveringen onze dagelijkse bezigheid. Dit alles voeren we uit met 36 m³ transporttanken, met AGR/GPS-apparatuur en monsterkabinet.

Zand/grondtransport: Verschillende soorten grond, zand, puin en andere soorten vast materiaal kunnen we door middel van een kiptrailer transporteren.

Diepladertransport: Onder andere voor het verplaatsen van diverse soorten machines: verreikers, kranen etc. maken wij gebruik van een dieplader om deze machines te transporteren.

Containertransport: Door het verhuren van containerbakken (15-35 m³) zijn we ook actief geraakt in het containertransport. Dit transport omvat het verplaatsen, wegbrengen en ophalen van deze containers.